Namn: Noha Kadora

Företagsnamn: NK Holistic Therapy)
Kontaktuppgifter: hello@nkholistictherapy.com, mob: kan även nås på whatsapp eller telegram på +971503758648

Kompetens:-
Magisterexamen i samhällsvetenskap
Kandidatexamen i kommunikation
Dipl. kognitiv beteendeterapeut (KBT)
Certifierad Integrative nutritional health coach
Certifierad Hatha yogalärare

Erfarenhet: Vi kommer att arbeta med olika metoder ifrån evidensbaserad kognitivt beteendeterapi (KBT) i kombination med meditation och andningsövningar för att öka din självförståelse och acceptans. Allt för att uppmuntra och hjälpa dig att anta nya attityder och känslor inför dina livssituationer. Holistisk terapi är inte en snabb lösning, det är en läkningsprocess baserad på acceptans och beteendeförändring. Vi kommer även att gå igenom din kost, var och en av oss är olika och vi behöver olika saker i livet för att vara lyckliga och känna oss uppfyllda. Det är samma sak med våra kroppar, vi kräver olika näringsämnen för att vara friska. En kost som fungerar för dig kanske inte fungerar för någon annan.

Namn på hemsida: www.nkholistictherapy.com

Beskrivning om tjänster: I holistisk terapi fokuserar jag på dig som helhet, de mentala, känslomässiga och fysiska aspekterna av ditt unika och personliga välbefinnande. Jag kommer att arbeta med dig för att identifiera grundorsaken till de problem du står inför. Det är viktigt att hitta grundorsaken, eftersom sjukdomar och störningar ofta kan orsakas av fysiska, psykiska eller känslomässiga trauman. Syftet med holistisk terapi är att skapa balans och harmoni i kropp och sinne.