VIKTIGT SAMTAL

Platsen för det viktiga samtalet

Här hittar du som medlem användbara verktyg för ditt arbete med viktiga samtal.

Du som söker någon att prata med kan hitta någon lämplig utifrån dina behov.

Du som är utbildad av Expressa och arbetar med viktiga samtal kan lista dig här.

Exempel på hur du kan använda plattformen: 

Delta i forum

Som medlem kan du delta i olika forum och ta del av diskussioner, tips och kunskaper genom kontakt med andra medlemmar.

Starta eget

Som medlem får du råd, vägledning och tips på hur du kan starta egen verksamhet. Vi hjälper även dig som önskar med att skapa egen hemsida.

Sälj och köp litteratur

Som medlem kan du komma genom kontakt med andra sälja och köpa begagnad litteratur.

Nya kontakter

Som medlem kommer du i kontakt med andra som delar ditt intresse för det viktiga samtalet.

Kontakta oss här

11 + 11 =