Marielle Winberg

marielle@tfwellness.se

Utbildad hälsovägledare med kandidatexamen vid Luleå tekniska universitet
Jobbar inom ungdomsvården med samtal och traumamedveten omsorg
Taigaforestwellness.se

Erbjuder tjänster inom samtal och coachning med fokus mot emotionellt trauma och otrygg anknytning.

Metoden jag använder i mina samtal är compassionfokuserad terapi där vi arbetar med att skapa en inre trygghet, läka emotionella sår och skapa copingstrategier för mer självmedkänsla, mindfulness och känsloreglering.

Under utbildning till samtalsterapeut inom compassionfokuserad teori där fokus ligger på att förändra stress och ångest till en inre trygghet och självmedkänsla.

Som studerande söker jag klienter att öva samtal med (kostnadsfritt) Kontakta mig på marielle@tfwellness.se