Linda Beijer

Företag: Potential livscoaching & KBT

Kontaktuppgifter:
Furugatan 11
74532 Enköping
Tel: 076–1355855
E-post potential.livscoach@gmail.com

Kompetens: Diplomerad KBT-terapeut vid Expressa utbildningscenter och diplomerad och certifierad livscoach vid livscoachakademin. (Förutom det är jag civilekonom med magisterexamen i företagsekonomi, samt har många chefs- och ledarskapskurser bakom mig, bl.a. UL och UGL.)

Erfarenhet: Ca 1 år som livscoach och 8 mån som KBT-terapeut. 7 årig chefs och ledarskapserfarenhet.

Namn på egen hemsida: Potential (potential-livscoach.com)

Potential Livscoaching & KBT vänder sig till både privatpersoner & företag (personalvård) som behöver stöd & coaching. En livsförändring innebär ofta att du vill hitta balans i ditt liv. Det kan handla om beteenden som du vill förändra som hindrar dig i livet eller lära dig att bättre hantera dina känslor.
Potential Livscoaching & KBT hjälper dig att hitta den bästa lösningen för dig & din situation & leder dig i rätt riktning.

Mer detaljerad beskrivning:

Stödjande samtal med KBT-metodik. Vi börjar med ett inledande samtal för att få en förståelse för vad du som klient behöver hjälp med. Vi tittar på vad det är som utmanar dig, hur situationen uppstod och hur det påverkar ditt liv idag. Vi går igenom vad du önskar uppnå och sätter upp tydliga mål. Samtalen är strukturerade och hemuppgifter är ett naturligt inslag. En session motsvarar 1 h. Fokus ligger på nuet och hur du bättre kan må idag och framöver.

Livscoaching:
Med mig som livscoach blir du coachad med frågor som hjälper dig att hitta dina egna svar. Du får hjälp att hitta ditt livs mening & mål samt hjälp att uppnå dem. Livscoaching intar ett holistiskt perspektiv på ditt liv som handlar om att lyfta och utveckla det starka, modiga och positiva i dig

Båda tjänsterna går att boka via min hemsida såväl fysiska besök eller via zoom.