Lilja Svensson

Kompetens: Som mamma till två barn vet jag hur det är att vara förälder i livets alla skeden från baby till tonåring. Många av mina kunder har barn med olika NPF-diagnoser, vilket är en fråga som står mig väldigt nära.

Erfarenhet: Jag har lång erfarenhet av att arbeta med människor och samtal. Som terapeut är jag engagerad med hög närvaro i samtalet. För mig är varje person unik och jag möter dig med förståelse och empati

Mina tjänster:

Ett samtal är ca 50 min och i början kan det vara bra att ses en gång i veckan. Beroende på dina behov kan det sedan variera från att fortsätta en gång i veckan till att ses varannan vecka och kanske ännu glesare mot slutet. Det är alltid dina behov som styr. Vanliga inslag i våra samtal är olika typer av situationsanalyser och visualiseringsövningar.

Kontakt:

Hemsida: https://liljasvensson.com/

Mail: lilja.svensson@gmail.com

Mob: 073 501 68 99.