Jenny Delin

Företag: Ryttarrelation
Kontaktuppgifter : 0768794592 / Jenny.delin@outlook.com @ryttarrelation på Instagram

* Kompetens : certifierad handledare
* Erfarenhet : föreläser hos föreningar och coachar även på individnivå.
* Namn på egen hemsida : Ryttarrelation.se
* Kort beskrivning om dina tjänster

Ryttarrelation erbjuder föreläsningar och coachning för privatpersoner eller företag, föreningar och skolor. Föreläsningen heter ”vi är starkare tillsammans” och handlar om mental träning. Hur kan vi lära oss fokusera bättre? Hantera nervositet? Och hur bygger vi upp en bra relation till både oss själva och andra?

För bokning: jenny.delin@outlook.com,eller DM @ryttarrelarion på Instagram.