Namn: Catarina Fors

Kontaktuppgifter: iklarhet@hotmail.com eller mobilnr 0764-158553

Kompetens: Diplomerad samtalsterapeut med inriktning på CFT, 35-årig bakgrund inom personlig utveckling, utbildningar inom friskvård och handledning

Erfarenhet: Lång erfarenhet inom personlig utveckling och samtalsmöten med människor. Min starka sida är att stötta människor till inre frihet genom att vara sig själva.

Namn på hemsidan: iklarhet.com

Jag erbjuder Kraftgivande och läkande samtal för individuella och par där jag delar med mig av erfarenheter, insikter och verktyg som kan hjälpa människor till större trygghet, avslappning och mod att vara sig själva. Det bidrar också till att kommunicera lättare med andra vilket är en viktig grund för välmående.