Anna Bäckström

Kontaktuppgifter: annaclaramaria@hotmail.com, tel 070-4560916

Kompetens: Kurator, KBT-Terapeut, beteendevetare, barninriktning, föräldrautbildare.

Erfarenhet: Skolkurator, konsult, kvalificerad kontaktperson och nybliven egen företagare.

Namn på egen hemsida: https://www.terapeut-backstrom.se/kontakt/

BOKNING: Terapeut Bäckström
Telefon: 070-4560916 E-post: annaclaramaria@hotmail.com
www.terapeut-backstrom.se

Beskrivning om mina tjänster:
Alla mår dåligt ibland oavsett ålder, oftast går det över men ibland och inte helt sällan behövs stöd för ett bättre mående.
Jag erbjuder olika typer av stöd så som KBT till barn, ungdomar, vuxna, föräldrautbildning samt parrådgivning.
Stöd på gruppnivå så som föräldrautbildning samt barngrupper för exempelvis ilskehantering, vid skilsmässa, nedstämdhet, blyghet, oro och ångest.
På organisationsnivå erbjuds tjänster såsom konsultuppdrag som skolkurator, konsultation, konflikthantering, mötesstruktur samt dokumentation främst inom skolväsendet.