Mikael Ericsson

Kontaktuppgifter
mikael@nystruktur.se

Tel: 073 853 76 87

Facebook: Ny struktur
Instagram: Ny_struktur
Linkedin: ME Ny struktur

Kompetens
Diplomerad Motivationspedagog
Certifierad MHFA-instruktör

Erfarenhet
Mångårig erfarenhet av coachade och handledda samtal på individ- och gruppnivå. Anlitad som föreläsare inom att skapa goda möten och som utbildare i Första hjälpen till psykisk hälsa.(MHFA-Mental Health First Aid.)

Namn på hemsida
nystruktur.se

Min tjänster
En studie visar att i ett enda exemplar av en New York Times finns det mer information än vad en läs- och skrivkunnig person på 1600-talet fick till sig under ett helt liv. Kanske är det då inte så konstigt att vi ibland drabbas av känslan av att ha tappat bort oss själva. Ju fler saker vi har att välja på ju fler saker väljer vi också bort, avsiktligt eller oavsiktligt.

Blev du den lokförare, sjuksköterska eller polis som du drömde om som barn? Eller hur ser ditt livspussel ut? Lyckas du få energin att räcka hela månaden? Om inte, vad beror det i så fall på? Hur skulle du vilja att det såg ut?
Jag kan inte ge dig svar på detta. Inte heller kan jag ge dig något färdigt motivationspaket. Däremot kan vi tillsammans utforska din inneboende motivation. När du återupptäckt denna blir den din starkaste och pålitligaste vän i det stundande förändringsarbetet. Den resan vill jag göra tillsammans med dig!

Våra samtal, som främst sker digitalt, tar sin utgångspunkt i frivillighet, acceptans, respekt, bekräftelse, nyfikenhet och flexibilitet.

Då företaget bedrivs som en bisyssla till annan anställning har jag ingen möjlighet att åta mig uppdrag från personer folkbokförda i Örebro kommun.

Ny struktur har ingen behandlande verksamhet och kan därför inte ersätta samtal som ges av psykiatri, vuxenhabilitering eller motsvarande.