Hasena Gusinac

Jag älskar att jobba med människor för att jag känner att jag får bidra till världen och göra något som känns meningsfullt. Jag känner den enorma glädjen över att se människor utvecklas, mogna och få tillgång till sin fulla potential vilket är en stor drivkraft för mig.

I min utbildning till samtalsterapeut inriktar jag mig på den Emotionsfokuserade Terapin där jag hjälper personer få ökad förståelse för sina känslor, orsaken till varför känslorna uppstår och därefter hjälpa dem att hantera känslomässiga utmaningar vilket i sin tur hjälper klienten att förändra tankar, mönster och beteenden. Det skapar utrymme för klienten att möta sig själv i vardagen samt omvärlden och att leva enligt sina egna behov, värderingar och mål.

Vi hörs!

Kontaktuppgifter:

070 844 92 73
Gusinach@gmail.com
Företag : Alleman Consulting AB