Anna Peterson

Jag har studerat till diplomerad stressterapeut hos Expressa Utbildningscenter och har startat ett eget företag och arbetar nu som diplomerad stressterapeut.

Företaget heter ”InBalance – stressterapeut och konsult”.

Har arbetat som ekonomiassistent och i andra kontorsmiljöer men valt att tänka om då jag själv levt med kronisk stress. Utbildningen har gett mig verktyg att kunna hantera negativ stress bättre och även bidragit till personlig utveckling. Jag studerar nu även till mindfulnessinstruktör, som komplement, då det är en mycket effektiv stresshantering.

Jag startade mitt företag inom stresshantering efter att insett att den psykiska ohälsan ökar.
Negativ stress är en stor faktor till detta, eftersom vårt samhälle kräver mycket av oss och för att vi inte prioriterar återhämtning. Det är så viktigt att se de första symptomen på långvarig stress och kunna göra aktiva val för att ta hand om sig själv. Jag vill bidra till att få kvinnor och män att må bättre och leva ett hållbart liv. Vi behöver mer insatser och resurser för detta viktiga ämne. Just nu arbetar jag mycket med kvinnor, särskilt inom omsorg och utbildning där kvinnor sjukskrivs som mest.

Jag vill arbeta med företagshälsa och inom skolvärlden och vill även införa mer mindfulness och avslappning för barn och unga i skolor och förskolor där det finns ett stort behov av detta.

Startar även upp med stödsamtal inom stresshantering via Zoom. E-terapi är någonting som det verkligen behövs mer av och Sverige ligger lite efter i detta. Men det är bevisat att det fungerar lika bra som fysiska möten och är mer ekonomiskt för båda parter.

Har precis startat upp föreläsningar för kvinnor om stress och stresshantering.

Läs mer om min verksamhet på Facebook och hemsida: www.inbalancestresstherapy.com